Dasar Keselamatan

Dasar-dasar keselamatan untuk website Madrasah Darul Anuar.

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Maklumbalas & Aduan

Pentadbiran SMU(A) Darul Anuar amat mengalu-alukan maklumbalas & pertanyaan anda. Sekiranya maklumat yang terperinci diperlukan tidak terdapat di dalam portal ini, keperluan anda akan dimajukan kepada agensi yang berkaitan.