Kurikulum Sekolah

Senarai mata pelajaran di Madrasah Darul Anuar.

Kurikulum Akademik

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Sejarah
 • Geografi
 • Sains
 • Matematik
 • Reka Bentuk & Teknologi
 • Ekonomi

Kurikulum Arab/Agama

 • Tafsir
 • Hadith
 • Fiqh
 • Tauhid
 • Sirah Nabawi
 • Akhlak
 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah
 • Nahu & Soraf
 • Taabir/Insyak
 • Bahasa Arab
 • Imlak/Khat
 • Mutalaah
 • Adab & Nusus
 • Balaghah